تخفیف ویژه

سرای برق تپش نیرو

سال 1383 ماجرا آغاز شد ، داشتم با اوستا درباره سیم کشی برق فرودگاه امام صحبت میکردم ، باورم نمیشد که فرودگاهی به اون بزرگی و قدرتمندی سیم برقش تموم بشه و یه جای معتبر و باکیفیت برای تهیه سیم برق پیدا نکنن ، توی فکر فرو رفته بودم ، با خودم گفتم وقتی همچین ارگانی نمیتونه یه مرجع تخصصی معتبر پیدا کنه پس حتما این مشکل یکی از دغدغه اکثر مردم و برقکاران هم هست. پس به خودم قول دادم اگر یه روزی بتونم به آرزوی خودم یعنی فروش کالای برق برسم ، حتی از سودم کم میکنم تا محصول باکیفیت و همینطور با قیمت مناسب به دست هموطنای خودم برسونم تا این دغدغه به پایان برسه.