در حال نمایش 8 نتیجه

سیم افشان

سیم 1.5 افشان بافه سیم گلستان(متری)

اتمام موجودی

8,400 تومان
ابی
ارت(زرد و سبز)
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم ۱.۵ افشان کاوه فیدار (متری)

اتمام موجودی

5,000 تومان
ابی
ارت(زرد و سبز)
قرمز
مشکی

سیم 2.5 افشان بافه سیم گلستان(متری)

موجود در انبار

13,700 تومان
ابی
ارت(زرد و سبز)
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم ۲.۵ افشان کاوه فیدار(متری)

اتمام موجودی

8,100 تومان
ابی
ارت(زرد و سبز)
قرمز
مشکی

سیم 4 افشان بافه سیم گلستان(متری)

اتمام موجودی

22,100 تومان
ابی
ارت(زرد و سبز)
قرمز
قهوه ای
مشکی

سیم ۴ افشان کاوه فیدار(متری)

اتمام موجودی

14,000 تومان
ابی
ارت(زرد و سبز)
قرمز
مشکی